Opracowanie: Urodziny

Z Programistyczne Kompendium
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zobacz zadanie

Omówienie

Opis rozwiązania

Program Urodziny;

Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego Program i po spacji podajemy jego nazwę: Urodziny. Nazwa składa się z liter alfabetu angielskiego. Na końcu piszemy znak ;.

Var
  L:Shortint;

Var z ang. variable - zmienna. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych, gdzie: L - nazwa zmiennej (ciąg znaków alfanumerycznych, z pierwszą literą), : - separator, Shortint - typ danych reprezentujący liczby całkowite z zakresu [-128; 127]. Na końcu piszemy znak ;.

Begin

Begin oznacza początek programu.

ReadLn(L);

Instrukcja wczytania ReadLn, w nawiasie podajemy identyfikator zmiennej L, do której wczytujemy tekst. W instrukcji ReadLn, Ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy ;, jeśli będzie następna instrukcja.

If L mod 2 = 0 Then WriteLn ('URODZINY');

Instrukcja warunkowa If. Zaczynamy od słowa kluczowego If (z ang. jeżeli). Następnie podajemy warunek L mod 2 = 0. L mod 2 to operacja wyznaczania reszty z dzielenia L przez 2. Dalej mamy słowo kluczowe Then (z ang. wtedy), po którym następuje instrukcja, która wykona się, jeżeli będzie spełniony warunek (L parzyste). Jest to instrukcja wypisania WriteLn. W nawiasie podajemy tekst, który chcemy wypisać URODZINY. Należy pamiętać o apostrofach otaczających tekst. W instrukcji WriteLn, Ln oznacza przejście do nowej linii.

WriteLn (L:3)

Instrukcja wypisania WriteLn. W nawiasie podajemy identyfikator zmiennej, której wartość chcemy wypisać. Następnie znak : i liczbę pozycji, na których ma zostać wypisana wartość liczbowa. Jeżeli liczba ma mniej cyfr, to przed nią zostanie wypisana odpowiednia liczba spacji. Na końcu nie musi być średnika, ponieważ jest to ostatnia instrukcja.

End.

End. oznacza koniec programu.

Zobacz program