Program: Czy liczba jest dodatnia?

Z Programistyczne Kompendium
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zobacz treść zadania

Przykład programu realizującego zadanie:

Program DodatniaUjemna;
Var
  A:Real;
Begin
  ReadLn(A);
  If A<0 Then WriteLn('UJEMNA')
  Else WriteLn('DODATNIA');
  WriteLn(Abs(A):0:3)
End.