Real

Z Programistyczne Kompendium
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Real - Zmiennopozycyjny typ danych w języku Pascal. Jest stosowany do przybliżonego reprezentowania wartości rzeczywistych (stąd jego nazwa). Precyzja reprezentacji i ilość zajmowanej pamięci zależy od platformy.

Wczytywanie i wypisywanie

Wczytywanie jak zwykle możemy zrealizować za pomocą instrukcji Read, zaś wypisywanie za pomocą instrukcji Write.

Read(a);
Write(a);

Dodatkowo jeżeli chcemy uściślić format wypisywania to możemy podać dodatkowe parametry, używając specjalnej składni:

Write(zmienna:dlugosc:precyzja);

Jako dlugosc rozumiemy minimalną liczbę pozycji, na których ma zostać wypisana wartość zmiennej. Jeżeli liczba jest krótsza od parametru dlugosc to zostanie ona poprzedzona odpowiednią liczbą spacji. Natomiast precyzja to liczba cyfr po kropce. Umożliwia nam to na przykład wypisywanie elegancko wyglądających tabel liczb.

Przykład użycia

Program wczytuje dwie liczby typu Real, które są długościami boków prostokąta i wypisuje jego pole.

PROGRAM pole_prostokata;
 
VAR
  a,b: Real; {Definiuje zmienne typu Real}
BEGIN
  Read(a,b);
  Write(a*b:8:3)
END.