Write

Z Programistyczne Kompendium
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Write - instrukcja wypisania w języku Pascal.

Nieodłącznym elementem pisania programów jest komunikacja ze światem zewnętrznym. Większość programów wczytuje, analizuje oraz wypisuje pewne dane. Dane w języku Pascal można wypisywać za pomocą instrukcji Write, której składnia jest następująca:

Write (dana1, dana2, dana3);

Jako dana1, dana2 i dana3 rozumiemy wartości zmiennych lub komunikat tekstowy. Oczywiście liczba danych nie musi być równa dokładnie 3. Jeżeli chcemy, aby po wypisaniu nastąpiło przejście do nowej linii należy skorzystać z instrukcji WriteLn, której składnia jest identyczna.

Przykład

Program wypisuje komunikat ,,Programowanie jest przyjemne." i przechodzi do nowej linii. Tekst należy otoczyć apostrofami. Następnie program wypisuje wartość zmiennej A, znak '+', wartość zmiennej B, znak '=' i wynik operacji 'A+B'.

PROGRAM instrukcja_wypisania;
 
VAR A,B: Integer;
 
BEGIN
  A:=3;
  B:=6;
  WriteLn('Programowanie jest przyjemne.');
  Write(A, '+', B, '=', A+B)
END.