Opracowanie: FWB

Z Programistyczne Kompendium
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Zobacz zadanie

Omówienie

wersja z napisami

Opis rozwiązania

Program WczytajWypiszIP;

Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego Program i po spacji podajemy jego nazwę: WczytajWypiszIP. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu wstaw znak ;.

Var
  A:Int64;

(z ang. variable - zmienna)

Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych Var, gdzie: A – nazwa zmiennej (ciąg znaków alfanumerycznych, z pierwszą literą),: – separator,Int64 – zmienna o wartościach naturalnych z zakresu [–9223372036854775808..9223372036854775807], (w przypadku wartości ujemnych, liczbę poprzedzamy znakiem -). Na końcu piszemy ;.

Begin

Begin oznacza początek programu.

ReadLn(A);

Pierwsza instrukcja – wczytanie (ReadLn), w nawiasie () wartość zmiennej A. W instrukcji ReadLn, Ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy ;, jeśli będzie następna instrukcja.

WriteLn(-A)

Druga instrukcja – wypisanie (Write), w nawiasie () wartość liczby przeciwnej - do A. W instrukcji WriteLn, Ln oznacza przejście do nowej linii.

End.

End. – oznacza koniec programu.

Zobacz program